Poslovna zona "Šip" - izgradnja infrastrukture II faze (vodovod, TS, VN i NN mreža, tel. instalacija, PE dio gasovoda)