Rekonstrukcija fasade Narodnog pozorišta (ljeto 2004.)