V transverzala: izgradnja dijela od M. Selimovića do Safeta Hadžića