OPĆINA HADŽIĆI

Br.

Naziv saniranog klizišta

God. izvođenja sanacije

1.

Klizište „Zovik“

2005/2007. god.

2.

Klizište „Donji Hadžići“

2005/2006. god.

3.

Klizište „Ribnjak – Hadžići“

2006. god - projekat

4.

Klizište „Brezovačka“ Hadžići

2007/2008. god.

5.

Klizište „Grivić“

2008. god.

6.

Klizište „Miševići br. 60“

2011. god.

7.

Klizište „Binježevo br. 257“

2011. god.

8.

Klizište „Šavnička br. 43 i 44“

2015. god.

9.

Klizište „Musići, klizište br. 25“

2014/2015.god. - urađena projektna dokumentacija

10.

Klizište „Miševići, klizište br. 27“

2014/2015.god. - urađena projektna dokumentacija

11.

Klizište „Potkraj kod Binježeva, klizište br. 26“

2015. god. - urađena projektna dokumentacija

12.

Klizište "Ribnjak - Žunovnica"

 2015. god. - urađena projektna dokumentacija