Sektor za javne nabavke

Sektor za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na

 

provođenje i praćenje postupaka javnih nabavki za potrebe Zavoda i njihovo oglašavanje u Službenom glasniku BiH, kao i na portalu javnih nabavki Agencije za javne nabavke BiH;

priprema i izrada tenderske dokumentacije za nabavku roba, radova i usluga;

izrada sporazuma o međusobnim pravima i obavezama iz oblasti javnih nabavki;

prati i osigurava pravilnu primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti javnih nabavki;

vrši izradu plana javnih nabavki za potrebe Zavoda;

 učestvuje u pripremi podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki;

vodi evidenciju javnih nabavki;

izrađuje izvještaje i potrebne informacije vezane za javne nabavke;

vrši ugovaranje nabavke roba, usluga i radova;

izrada izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki i ugovorima na Portalu javnih nabavki;

 izrađuje prijedloge odluka o pokretanju postupaka, odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača;

 osigurava blagovremenost javnih nabavki i ravnotežu između obima nabavki i raspoloživih sredstava, praćenje realizacije ugovora;