Propisi ZIK

Ukupno 1 - 30 od 34
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJA U FEDERACIJI BOSNE&HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH'32/01 PDF icon zakon_o_slobodi_pristupa_informacijama.pdf
Zakon o organizaciji organa uprave F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 35/05
ZAKON O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE&HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH'70/08 PDF icon zakon_o_sukobu_interesa_fbih_70-08_2.pdf
Zakon o državnoj službi u FBiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/08, PDF icon 16/08
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službeni list RBiH' PDF icon 30/08
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/97
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 2/06, PDF icon 72/07, PDF icon 32/08
Zakon o prostornom uređenju 'Službeni list RBiH' PDF icon 7/05
Zako o eksproprijaciji 'Službeni list RBiH' PDF icon 70/07
Zakon o građevinskom zemljištu F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 67/05
Zakon o vlasničkopravnim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Zakon o zemljišnim knjigama 'Službeni list RBiH' PDF icon 58/02, PDF icon 54/04
Zako o obligacijskim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Zakon o javnim nabavkama BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/04, PDF icon 19/05, PDF icon 52/05, PDF icon 8/06, PDF icon 24/06, PDF icon 70/06, PDF icon 12/09
Zakon o obligacijskim odnosima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'2/92,13/93,13/94
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji dijela klizišta Mehtefčić, Općina Vogošća I faza - ponovljeni postupak 'Službene novine FBiH'35/05 PDF icon resenje_2.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Bajrama Zemunija br.4 'Službene novine FBiH'35/05 PDF icon resenje_1.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Patrioske lige br.8 'Službene novine FBiH'35/05 PDF icon resenje_3.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Ložionička br.9 'Službene novine FBiH'35/05 PDF icon rjesenje_4.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Kasima Prohića br.2 'Službene novine FBiH'35/05 PDF icon rjesenje_5.pdf
Odluka o dodjeli ugovora za Izvođenje radova na nadogradnji, rekonstrukciji, sanaciji i izgradnji javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo, prema programu iz 2018.godine. 'Službene novine FBiH'35/05 PDF icon odluka.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Demontaža postojećeg, projektovanja, izgradnja i opremanje novog poslovnog montažnog objekta "Prihvatilište za prosjake i skitinice" u ulici Aleje Bosne Srebrene br.7 'Službene novine FBiH'35/05 PDF icon rjesenje.pdf
Odluka o zaštiti ličnih podataka 'Službene novine FBiH'35/05 PDF icon odluka_o_zastiti_licnih_podataka.pdf
Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet Sedrenik 138-146 Interni dokument PDF icon odluka_o_ponistenju_sedrenik_138-146.pdf
Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet Sedrenik br.56 Interni dokument PDF icon odluka_o_ponistenju_sedrenik_56.pdf
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima.pdf
PRAVILNIK O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O NAKNADAMA ZA PUTNE TROŠKOVE ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO Interni dokument PDF icon pravilnik_o_stavaljanju_van_snage_1.pdf
PRAVILNIK O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U ZVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO Interni dokument PDF icon pravilnik_o_stavaljanju_van_snage_2.pdf
PRAVILNIK O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O KORIŠTENJU GODIŠNJEG ODMORA, PLAĆENOG I NEPLAĆENOG ODSUSTVA ZAPOSLENIH U ZVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO Interni dokument PDF icon pravilnik_o_stavaljanju_van_snage_3.pdf