Propisi ZIK

Ukupno 1 - 14 od 14
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o prostornom uređenju 'Službeni list RBiH' PDF icon 7/05
Zako o eksproprijaciji 'Službeni list RBiH' PDF icon 70/07
Zakon o građevinskom zemljištu F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 67/05
Zakon o vlasničkopravnim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Zakon o zemljišnim knjigama 'Službeni list RBiH' PDF icon 58/02, PDF icon 54/04
Zako o obligacijskim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Zakon o javnim nabavkama BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/04, PDF icon 19/05, PDF icon 52/05, PDF icon 8/06, PDF icon 24/06, PDF icon 70/06, PDF icon 12/09
Zakon o obligacijskim odnosima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'2/92,13/93,13/94
Zakon o organizaciji organa uprave F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 35/05
Zakon o državnoj službi u FBiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/08, PDF icon 16/08
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službeni list RBiH' PDF icon 30/08
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/97
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 2/06, PDF icon 72/07, PDF icon 32/08