O nama

Zavod za izgradnju grada Sarajeva je nastao odlukom Skupštine grada Sarajeva 6. aprila 1975 godine, od Direkcije za uređenje zemljišta.

 

Provjereno mu je obavljanje poslova:

  • pripremanje programa i planova uređenja gradskog građevinskog zemljišta,
  • preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, eksproprijaciju nekretnina u privatnom vlasništu,
  • pribavljanje i raspolaganju stečenim nekretninama u funkciji sprovođenja navedenih programa i planova,
  • pripremanje investiciono-tehničke dokumentacije za radove vanjskog uređenja, objekte komunalne infrastrukture, društvenog standarda,
  • koordinacija aktivnosti svih učesnika u realizaciji navedenih programa i planova,
  • uspostavljanje i održavanje katastra komunalnih uređaja i odobravanje korištenja podataka katastra komunalnih uređaja,
  • učešće u pripremi akata iz oblasti zemljišne politike koji se odnose na predlaganje načina i obima zahvatanja i usmjeravanja sredstava rente iz osnova dodjele gradskog građavinskog zemljišta na korištenje i u zakup,
  • praćenje i usklađivanje priliva i odliva sredstava po utvrđenoj namjeni,
  • vođenje finansijskih poslova vezanih za realizaciju poslova iz djelokruga Zavoda,
  • vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji se odnose na nadležnosti Kantona u ovoj oblasti.