Sektor za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove

Sektor za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 

obavljanje finansijskih, računovodstveno-knjigovodstvenih poslova vezanih za realizaciju poslova iz djelokruga rada Zavoda;

pripremanje Budžeta i računovodstveno vođenje utroška budžetskih sredstava, namjenskih sredstava (uređenja građevinskog zemljišta, naknade za pogodnost i posebne naknade iz osnova legalizacije bespravno izgrađenih objekata);

 praćenje priliva i odliva sredstava po utvrđenoj namjeni;

 registar imovina (stanova i poslovnih prostora) u vlasništvu Zavoda 

kontrola korištenja stanova Zavoda;

održavanje objekata i drugih stalnih sredstava Zavoda;

funkcionisanje informatičke opreme i programa;

kancelarijsko poslovanje (prijem, zavođenje, raspoređivanje, otprema pošte);

poslovi vozača putničkih vozila, pomoćnih radnika i kurirskih poslova za potrebe

Zavoda;

 

Sektor za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove čine unutrašnje organizacione jedinice:

 

Služba za računovodstvo i finansije;

Služba za zajedničke poslove.