Kontakti

Zavod

Adresa: Sarajevo, Kaptol 3
Telefon: +387(0)33 254-900
Fax: +387(0)33 226-523
zik@zik.ks.gov.ba

DIREKTOR
Belma BARLOV, dipl.ing. arh
Telefon: +387(0)33 254-921

Sektor za pripremu uređenja gradskog građevinskog zemljišta

Adresa: Sarajevo, Kaptol 3

POMOĆNIK DIREKTORA
Sanida Pašić dipl.pravnik
Telefon: +387(0)33 254-912

Sektor za katastar komunalnih uređaja

Adresa: Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 3

POMOĆNIK DIREKTORA
Orhan PURIŠIĆ, dipl. ing. geodezije
Telefon: +387(0)33 226-667

Sektor za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta

POMOĆNIK DIREKTORA
Anka PETROVIĆ dip.ing.građ
Telefon: +387(0)33 254-944

Sektor za zajedničke poslove

Adresa: Sarajevo, Kaptol 3

POMOĆNIK DIREKTORA
Sadeta Kastrat dipl.ecc
Telefon: +387(0)33 254-923