OPĆINA ILIJAŠ

 

Br.

Naziv

God. izvođenja sanacije

1.

Klizište „Medojevići I - selo“

2002. god.

2.

Klizište „Medojevići II – kod česme“

2002. god.

3.

Klizište „Donja Bioča“

2005/2006. god.

4.

Klizište „Gornja Bioča“

2010. god.

5.

Klizište „Dedići“ Ilijaš /Dedići I i II

2008. god.

6.

Klizište „Medojevići“

2008. god.

7.

Klizište „Donji Čevljanovići“

2010. god.

8.

Klizište „Bijambare“

2009. god.

9.

Klizište „Uštovići“

2010/2011. god.

10.

Klizište „Karaula“

2011. god.

11.

Klizište „Moševići“

2012. god.

12.

Klizište „Balibegovići"

2013. god.

13.

Klizište „Srednje br. 19“

2015. god.

14.

Klizišta „Donji Čevljanovići, faza 1 (profili P1-P6)

2016. god.

15.

Klizište „Grebenac“

2016. god .