OPĆINA NOVI GRAD

 

Br.

Naziv saniranog klizišta

God. izvođenja sanacije

    1.      

Klizište „Novopazarska br. 144“

2000 / 2001. god.

    2.      

Klizište „Humačka ploča“ u Briješću

2000. god.

    3.      

Klizište „Gradačačka“

2001. god. urađena projektna dokumentacija

    4.      

Klizište „Čikma Omera Kovača br. 55“

2001. god.

    5.      

Klizište „Amira Krupalije“

2002. god.

    6.      

Klizište „Adema Buće br. 291“

2002. god.

    7.      

Klizište „Adema Buće br. 329“

2001. god.

    8.      

Klizište „Adema Buće br. 366 - 425“

2003. god.

    9.      

Klizište „Derviš Fevzi Mostarca“

2003.- palijativna sanac.projek. radili građani

10.

Klizište „Abdurahmana Sirije“

2005. god.

11.

Klizište „Bana Borića br. 70“

2006. god. - sanaciju izveo vlasnik imanja

12.

Klizište „Prijedorska br. 22“

2007. god.

13.

Klizište „Vladimira Preloga br. 42“

2007/2008. god.

14.

Klizište „Fočanska br. 27“

2007. god.

15.

Klizište „Vrbovska br. 101“

2009/2011. god.

16.

Klizište „Milinkladska br. 74 – 78“

2010. god.

17.

Klizište „Esada Midžića br. 65 – 69“

2010/2011. god.

18.

Klizište „Želimira Vidovića Kelija br. 22“

2011. god.

19.

Klizište „Djevojačke vode do br. 61“

2011. god.

20.

Klizište „Grada Bobovca“

2016. god. sanacioni radovi izvedeni

21.

Klizište „Hekim Oglu Alipaše br. 52 - 56"

2014. god.

22.

Klizište „Izeta Karašića do br. 16“

2014. / 2015. god.

23.

Klizište „Ragiba Džinde br. 156“

2014. / 2015. god.

24.

Klizište „14 juni iznad br. 43“

2016. god.- urađena projektna dokumentacija

25.

Klizište „Bana Borića br. 52“

2016. god.- urađena projektna dokumentacija

26.

Klizište „Vrandučka  br. 53“

2016. god.- urađena projektna dokumentacija

27.

Klizište „H. Kurtovića br.7 - Novopazarska br. 144“

2016. god.- urađena projektna dokumentacija