OPĆINA STARI GRAD

 

Br.

Naziv saniranog klizišta

God. izvođenja sanacije

1.

Klizište „Mjedenica“

2000. god.

2.

Klizište „Kamenica br. 14“

2003. god.

3.

Klizište „Brusulje“

2003. god.

4.

Klizište „Krka“

2002. god.

5.

Klizište „Mihrivode br. 4,6,8,10 i 12“

2004. god.

6.

Klizište „Trčivode br. 42“

2007. god.

7.

Klizište „Zmajevac“

2005. god. - urađena projektna dokumentacija

8.

Klizište „Sarajevskih gazija“

2005. god.

9.

Klizište „Skendera Kulenovića“

2005. god.

10.

Klizište „Iza bašće br. 2“

2005. god. - sanaciju izveo vlasnik imanja

11.

Klizište „Bakije sokak br. 61“

2006. god.

12.

Klizište „Trčivode br. 33“

2006. god.

13.

Klizište „Tunel Korija“

2008. god.

14.

Klizište „Vratnik / Abdulah ef. Fočaka br. 80“

2010. god.

15.

Klizište „Pastrma br. 22“

2011. god.

16.

Klizište „Hladivode br. 3 – 5“

2010. - urađena projektna dokumentacija,

2014. - Općina Stari Grad dala saglasnost za sanaciju ove lokacije,

2016. - sanacija klizišta završena.

17.

Klizište „Pogledine preko puta broja 29 “

2012. - urađena projektna dokumentacija,

2016. - sanacija klizišta završena.

 18.

“ Sanacija klizišta Ćumurija”

 2014. god.

19.

 

Klizišta “Save Skarića br. 22”

2015. - izrada geomehaničkog elaborate i  kompletne projektne dokumentacije za sanacine radove. Rješenje pravosnažno.

2016. - sanacija klizišta završena.

20.

Klizište “ Podcarina br. 29”

2015. - izrada geomehaničkog elaborate i  kompletne projektne dokumentacije za sanacine radove. Rješenje pravosnažno.

2016. - sanacija klizišta završena.