OPĆINA TRNOVO

 

Br.

Naziv saniranog klizišta

God. izvođenja sanacije

   1.  

Klizište „Pendičići“

2007/2008. god.

   2.  

Klizište „Brutusi“

2008. god.

   3.  

Klizište „Makljen – selo Hamzići, Trnovo“

2009. god. -urađena projektna dokumentacija

   4.  

Klizište „Čelopek – selo Karovići, Trnovo“

2009. god. - urađena projektna dokumentacija

   5.  

Klizište „Naselje Ozimine“

2011. - 2012. god.

   6.  

Klizište „Groblje u naselju Ozimine“

2011. god.

   7.  

Klizište „Usoviti do I i II“

2012.  – 2013. god. - urađena sanacija Usoviti do I, (prva faza od A4 - A8).

   8.  

Klizište „Bobovica“

2014. god.

   9.  

Klizište „Dejčići - Bijela Rijeka“

2014. god.

 10.  

Klizište „Presjenica“

2014. god.

 11.  

Klizište „Mijanovići“

2015. god.

 12.

Klizište "Bašci"

2016. god.

 13.

Klizište "Mošići"

2016. god.