Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge osiguranja imovine ZiK-a