Odluka o usvajanju plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju KS za 2024. godinu