OPĆINA CENTAR

Br.

Naziv saniranog klizišta

Godina izvođenja sanacije

1.

Klizište „Kromolj“ /Kromolj I i Kromolj II

2000 / 2001. god.

2.

Klizište „Dalmatinska ulica“

sanacija od 2008. god.

3.

Klizište „ Alipašina-Kobilja glava“

2000. god.

4.

Klizište „Pionirska ul./Ejuba Ademovića“

2000. god.

5.

Klizište „Stadion Koševo“

2001. god.

6.

Klizište „Terazije br. 2“

2005. god.

7.

Klizište „Avde Jabučice br. 30“

2005. god.

8.

Klizište „Alipašina br. 9 i Ključka br. 2“

2005. god.

9.

Klizište „Hambina carina“

2007/2008. god.

10.

Klizište „Ejuba Ademovića br. 15 i 17“

2005. god.

11.

Klizište „Abdurahmana Muharemije“

2005/06 i 2007. god.

12.

Klizište „Kromolj br. 12“

2005/2006. god.

13.

Klizište „Stolačka br. 34“

2006. god.

14.

Klizište „Ejuba Ademovića br. 22“

2006. god.

15.

Klizište „Prušćakova br. 26“

2006. god.

16.

Klizište „Osmana Krupalije br. 40“

2006. god.

17.

Klizište „Nahorevo br. 2“

2006. god.

18.

Klizište „Trebevićka ulica – širi kompleks“

2006/2007. god.

19.

Klizište „Alhos /Antuna Hangija br. 95“

2006/2007. god.

20.

Klizište „ Mjednica br. 19“

2008. god.

21.

Klizište „Kaptol br. 18 – 20“

2006/2007. god

22.

Klizište „Mrakuša“

Sanacija od 2008., fazno,  do 2012. god.

23.

Klizište „Nusreta Fazlibegovića br. 48“

2008. god.

24.

Lokacija „Nova - Terezije – Vrbanja“

2009. god. – monitoring

25.

Klizište „Nahorevska br. 169“

2008. god.

26.

Klizište „Mali Sedrenik br. 49“

2008. god.

27.

Klizište „Porodice Foht br. 86 b“

2009. god.

28.

Klizište „Zije Dizdarevića br. 54“

2008. god. - odustalo se od sanacije

29.

Klizište „Soukbunar br. 138“

2009. god. - odustalo se od sanacije

30.

Klizište „Trebevićka br. 121“

2010. god.

31.

Klizište „Panjina kula br. 78“

2010. god.

32.

Klizište „Trebevićka br. 74 b“

2013. god.

33.

Klizište „Antuna Hangija br. 7 – 17“

2010/2011. god.

34.

Klizište „Urjan Dedina br. 34-41”

2012. god. urađena projektna dokumentacija

35.

Klizište „GAK“

2010/2011. god.

36.

Klizište „Kaptol 14 - 32“

2013. god.

37.

„Urijan Dedina ulica"

2013.god. - završena sanacija klizišta, fekalne i oborinske kanalizacije i izgradnja potpornog zida

38.

Urijan Dedina Tekija/Jevrejsko groblje

2013. god. - završena izrada glavnog projekta zaštitne građevinske jame za objekat Urijan Dedina Tekija.

39.

Klizište „Abdurahmana Muharemije br. 17"

2014. - sanacija kanalizacionog i drenažnog sistema.

40.

Održavanje saniranih klizišta na Općini Centar, jesen 2013 - proljeće 2014

Održavanje izvedeno

41.

Održavanje saniranih klizišta na Općini Centar, jesen 2014 - proljeće 2015.

Održavanje izvedeno

42.

„Saobraćajnica E – E1 – E2 – E3 lokacija duž lokalnog puta Podgaj – Tekija"

2014. god.

43.

Klizište „Alipašina 252 - 257"

2015. god.

44.

Klizište "Mrakuša br. 17"

2014/2015. god.

45.

Stepenište u Prušćakovoj ulici

2015. - radovi nisu završeni

46.

Klizište “Nurudina Gackića br. 78”

2015. god.

47.

Klizišta "Nahorevo - Lasac"

2016. god.

48.

Klizišta "Soukbunar br. 205 i 207" i

Klizište "Porodice Foht br. 86"

2014/2015. god.

49.

Klizište "Soukbunar br. 136"

2015. – 2016. ; sanacioni radovi u toku

50.

Klizište "Alipašina br. 201"

2015/16. – obezbijeđena projektna dokumentacija

51.

Sanacija pristupnog puta do naselja Grdonj

2014. god.

52.

Klizište Višnjik (lokalitet omeđen ul. Z. Šarca, Bolnička i Višnjik)

2016. - sanacioni radovi otpočeli

53.

Klizište "Nahorevska do br. 125"

2015. 

54.

Stepenište "Veliki park"

2015. 

55.

Klizište "Panjina kula br. 162"

2015.

56.

Klizište "Podgaj Tekija"

2015.

57.

Klizište „Trebevićka br. 98"

2015.

58.

Održavanje saniranih klizišta na Općini Centar, jesen 2014 - proljeće 2015.

Održavanje izvedeno

59.

Klizište "Stolačka br. 19, 21, 32, i 40 i Soukbunar br. 14"

2016. - sanacioni radovi u toku

60.

Klizište "Mehmeda Spahe br. 8"

2016. - sanacioni radovi u toku

61.

Klizište "Pećina br. 31" i dio klizišta Urjan Dedina

2016. - sanacioni radovi u toku

62.

Monitoring na prostoru RP Soukbunar

2016.- ugovor sa Institutom za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta u Sarajevu, oskultacije u toku

63.

Klizište "Mehmeda Spahe br. 8"

2016.- sanacioni radovi u toku

64.

Klizište "Nahorevo br. 125"

2016. – obezbijeđena projektna dokumentacija

65.

Klizište "Soukbunar br. 14"

2016. – obezbijeđena projektna dokumentacija

66.

Klizište "Mezarje u Nahorevu"

2016. - sanacioni radovi završeni

67.

Klizište "Ljubišino vrelo u Nahorevu"

2016. - sanacioni radovi završeni

68.

Održavanje saniranih klizišta (23 lokaliteta) na Općini Centar.

2016. – održavanje u toku; jesenje održavanje izvedeno.