OPĆINA VOGOŠĆA

 

Br.

Naziv saniranog klizišta

God. izvođenja sanacije

1.

Klizište „Donja Vogošća br. 50“

2001. god.

2.

Klizište „Kobilja glava – džamija“

2002. god.

3.

Klizište „Kadin vir“

2002. god.

4.

Klizište „Svrake“

2003. god.

5.

Klizište „Ahmeta Rizve do br. 18“

2008. god.

6.

Klizište „Orlić“

2008. god.

7.

Klizište „Hotonj III“

2010. god.

8.

Klizište „Uglješići I i III“

2011. god.

9.

Klizište „Mehtefčići“, Svrake

2011. god. – imovinsko pravni spor, projekt nije urađen, geolozi nisu imali pristup lokaciji

10.

Klizište „Stara cesta“

2012. god. - urađena projektna dokumentacija

2015. saniran lokalitet Stara cesta br. 26 - Zukića brdo

11.

Klizište „Bušća“

2015. god.

12.

Klizište  “Orahov brijeg”

2015. god.

13.

Klizište „Tihovići“

2012. - 2013. god., /urađena 1. faza sanacije/

2014. god. – nastavak I faze ugovora,

2015/16. god. - sanirano klizište

14.

Klizište „Svrake“

2015. god.

15.

Klizište „Dreskovača"

2015. god. – sanirano klizište, sanacione radove finansirala Japanska vlada

16.

Klizište „Uglješići br. 11., 12., i 13. i klizište Ugorsko br. 14“

2015. god. – sanirano klizište, sanacione radove finansirala Japanska vlada

17.

Klizište „Nova cesta br. 49“

2015. god.

18.

Klizište „Donja Vogošća – Nebočaj br. 35“

2015/16. god.

19.

Klizište " Muje Šejte do br. 60"

2015. god.

20.

Klizišta "Muje Šejte br. 66 i Muje Šejte br. 120“

2016. god.

21.

Klizište " Ugorsko br. 46"

2016. god.

22.

Klizište " Ugorsko br. 21"

2016. god.

23.

Klizište " Kamenica I br. 13"

2016. god.

24.

Klizište „Mehtefčići“

2016. god.

25.

Klizište „Gora“

2016. god.

26.

Klizište "Jošanica I"

Klizište „Donja Vogošća do br. 50“

Klizište "Miholjići br. 16­­-17"

Klizište "Poturovići br. 27"

Klizište "Poturovići br. 27"

Klizište "Ljubina br. 8"

2016. god. - izrada glavnih projekata za sanaciju klizišta