Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Brezovačka kod broja 118 Općina Hadžići