Izvođenje radova na rekonstrukciji bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu