Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bana Borića br. 52, Općina Novi Grad Sarajevo