Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Česma I faza, Općina Ilidža

Faza postupka: 
Pokretanje i tok