Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Močila – Mekić Raze, Općina Stari Grad Sarajevo