Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulica Mandrina broj 10, Općina Centar Sarajevo