Odluka o dodjeli ugovora Izrada projekta stambeno poslovnog objekta prema UP Grbavička

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
28.12.2016
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2016