Revizija glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište Uglješići

Faza postupka: 
Pokretanje i tok
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
2000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019