Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Zaštita informacionog sistema, NGFW zaštita