Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka i montaža sistema naplate parkinga Garaža G3