Javne nabavke

Ukupno 52
Nabavke Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta javne rasvjete Općina Novo Sarajevo
Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta javne rasvjete Općina Centar Ugovaranje i realizacija
Odluka o petoj (V) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Odluka o poništenju postupka javne nabavke rekonstrukcija bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu Ugovaranje i realizacija
Odluku o dodjeli ugovora Izrada idejnog i izvedbenog projekta javna garaža Kolodvorska Ugovaranje i realizacija
Odluka o četvrtoj (IV) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Izvođenje radova na rekonstrukciji bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-7-2-21-3-27/17 Pokretanje i tok konkurentski zahtjev
Odluka o trećoj (III) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Odluka o dodjeli ugovora Izrada Elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponije u Sarajevu Ugovaranje i realizacija
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-19-3-18/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-7-2-18-3-17/17 Pokretanje i tok konkurentski zahtjev
Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Odluka o dodjeli ugovora godišnje održavanje i servisiranje signalnih uređaja Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišra Gornja Jošanica I bb Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Poturovići br.27 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Poturovići 30 Ugovaranje i realizacija
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-1-17-3-15/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora Izrada projekta za izgradnju ViK mreže u novoj saobraćajnici oko klinike za ginekologiju i akušerstvo Ugovaranje i realizacija
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-14-3-14/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-13-3-13/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-12-3-12/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-11-3-11/17 Pokretanje i tok
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-10-3-10/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-8-3-9/17 Pokretanje i tok
Odluka o prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-7-3-8/17 Pokretanje i tok
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-6-3-7/17 Pokretanje i tok
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-4-3-5/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-3-3-4/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Plan javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Odluka o dodjeli Ugovora osiguranje zapolenika Ugovaranje i realizacija 10.01.2017
Odluka o dodjeli ugovora Izrada projekta stambeno poslovnog objekta prema UP Grbavička Ugovaranje i realizacija 28.12.2016
Odluka o dodjeli ugovora nabavka vatrodojavnog sistema Ugovaranje i realizacija 22.12.2016
Odluka o poništavanju postupka izrada elaborata podzemna garaža Kolodvorska Pokretanje i tok 19.12.2016
Odluka o dodjeli ugovora izvođenje molersko farbarskih radova Ugovaranje i realizacija 19.12.2016
Odluka o dodjeli ugovora Izrada elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponoje u Sarajevu Ugovaranje i realizacija 12.12.2016
Odluka o dodjeli ugovora nabavka automatske hidološko meterološke stanice na deponiji Smiljevići Ugovaranje i realizacija 12.12.2016
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Općine Centar Nahorevo br 125 Ugovaranje i realizacija 12.12.2016
Odluka o osmoj VIII dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu Plan nabavki 16.11.2016
Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu. Funkcionalni dio Plan nabavki
Odluka o sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016. godinu Plan nabavki 02.11.2016
Odluka o dopuni PJN funkcionalni dio Plan nabavki
Odluka o šestoj VI dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu Plan nabavki
Odluka o petoj dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu Plan nabavki
Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu. Plan nabavki
Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu. Plan nabavki
Plan nabavki za 2016. Funkcionalni dio. Plan nabavki
Odluka o DRUGOJ dopuni Plana javnih nabavki za 2016. godinu Plan nabavki
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu Plan nabavki
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00