Javne nabavke

Ukupno 113
Nabavke Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o desetoj (X) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Obavještenje o nabavci 285-1-2-89-3-99-17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Obavještenje o nabavci 285-1-2-86-3-98-17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Obavještenje o dodjeli ugovora 285-1-3-48-5-97-17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Obavještenje o dodjeli ugovora Ugradnja novih sondi za metan i izgradnja sistema za otplinjavanje sa centralne plohe pri Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Maunaga_Kulo - korito rijeke Ljubine, Općina Vogošća Pokretanje i tok otvoreni postupak
Jednogodišnja usluga uzimanja uzoraka, laboratorijske analize, izrada mjesečnih Elaborata o sastavu i kvalitetu otpadnih i procjednih voda u krugu Regionalnog centra za otpad Smiljevići u Sarajevu Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Korito rijeke Ljubine - Čakal Senad, Općina Vogošća Pokretanje i tok otvoreni postupak
Nabavka opreme, izvođenje radova i montaža sistema video nadzora na raskrsnicama saobraćajnica i javnih površina na području Općine Vogošća, za potrebe V Policijske stanice Vogošća (MUP KS) na kontroli bezbjednosti saobraćaja Pokretanje i tok otvoreni postupak
Odluka o devetoj (IX) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu.doc Plan nabavki
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora uzrada glavnog projekta sanacije klizišta Krč -Put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Krka br.11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora za glavni projekat sanacije klizišta Uglješići put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Dreskovača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Maunaga Kulo korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Svrake IV Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Musići br.25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacij klizišta Nadlipe Čikma da br.23 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Sedrenik 56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na izgradnji deponije inetrtnog materijala Smiljevići Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka nabavke i montaže video nadzora Opština Vogošća Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta kliziša Sedrenik br.56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta sanacije klizišta Nadlipe Čikma do br.23 Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Sedrenik 138-146 Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Močila Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Jezero-Kromolj Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova OŠ Anex II faza Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova vanjskog uređenja JU DZ Kumrovec.doc Ugovaranje i realizacija
Odluka o osmoj (VIII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Odluka o dodjeli ugovora sasnacija kllizišta ul.Harisa Kurtovića 7 i Novopazarska 144 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora Ugradnja novih sondi za metan otpad Smiljevići Ugovaranje i realizacija
Ispravka obavještenja o nabavci 285-1-3-51-8-76-17 Pokretanje i tok
Nabavka motornog goriva (dizel i benzin) za službena vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Pokretanje i tok konkurentski zahtjev
Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Miševići br. 27, Opština Hadžići Pokretanje i tok otvoreni postupak
Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Musići br.25, Opština Hadžići Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet DRESKOVAČA - Prihvat voda, Opština Vogošća Pokretanje i tok otvoreni postupak
Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta Akademije scenskih umjetnosti na lokalitetu Skenderija Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet UGLJEŠIĆI - Put, Opština Vogošća. Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet SVRAKE IV - Prihvat voda ispod šume, Opština Vogošća Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Maunaga - Kulo - korito rijeke Ljubine, Opština Vogošća. Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Korito rijeke Ljubine Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet KRČ-Put, Općina Vogošća Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Nadlipe Čikma do br.23, Općina Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Gora - Put, Opština Vogošća Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Krka br. 11 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Sedrenik br. 56 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta JU DZ "Kumrovec", Općina Novi Grad Sarajevo, sa rekonstrukcijom prizemlja objekta Pokretanje i tok otvoreni postupak
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero -Kromolj ( saobraćajnica iza Ginekološko - akušerske klinike sa pripadajućim instalacijama) Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Sedrenik br. 138-146 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00