Javne nabavke

Ukupno 72
Nabavke Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Korito rijeke Ljubine Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet KRČ-Put, Općina Vogošća Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Nadlipe Čikma do br.23, Općina Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Gora - Put, Opština Vogošća Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Krka br. 11 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Sedrenik br. 56 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta JU DZ "Kumrovec", Općina Novi Grad Sarajevo, sa rekonstrukcijom prizemlja objekta Pokretanje i tok otvoreni postupak
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero -Kromolj ( saobraćajnica iza Ginekološko - akušerske klinike sa pripadajućim instalacijama) Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Sedrenik br. 138-146 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Močila Pokretanje i tok otvoreni postupak
Ugradnja novih sondi za metan i izgradnja sistema za otplinjavanje sa centralne plohe pri Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići u Sarajevu Pokretanje i tok otvoreni postupak
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ul. Harisa Kurtovića br.7 i Novopazarska br. 144, Općina Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok otvoreni postupak
Sanacija klizišta na lokalitetu Vrandučka do br.53, Općina Novi Grad Pokretanje i tok otvoreni postupak
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bana Borića br. 52, Općina Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok otvoreni postupak
Izrada projekta instalacija javne rasvjete Novi Grad Pokretanje i tok otvoreni postupak
Odluka o sedmoj (VII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Odluka o šestoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-39-3-44/17 Pokretanje i tok
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-1-41-3-46/17 Pokretanje i tok
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-40-3-45/17 Pokretanje i tok
Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta javne rasvjete Općina Novo Sarajevo
Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta javne rasvjete Općina Centar Ugovaranje i realizacija
Odluka o petoj (V) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Odluka o poništenju postupka javne nabavke rekonstrukcija bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu Ugovaranje i realizacija
Odluku o dodjeli ugovora Izrada idejnog i izvedbenog projekta javna garaža Kolodvorska Ugovaranje i realizacija
Odluka o četvrtoj (IV) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Izvođenje radova na rekonstrukciji bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-7-2-21-3-27/17 Pokretanje i tok konkurentski zahtjev
Odluka o trećoj (III) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Odluka o dodjeli ugovora Izrada Elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponije u Sarajevu Ugovaranje i realizacija
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-19-3-18/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-7-2-18-3-17/17 Pokretanje i tok konkurentski zahtjev
Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Odluka o dodjeli ugovora godišnje održavanje i servisiranje signalnih uređaja Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišra Gornja Jošanica I bb Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Poturovići br.27 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Poturovići 30 Ugovaranje i realizacija
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-1-17-3-15/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora Izrada projekta za izgradnju ViK mreže u novoj saobraćajnici oko klinike za ginekologiju i akušerstvo Ugovaranje i realizacija
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-14-3-14/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-13-3-13/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-12-3-12/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-11-3-11/17 Pokretanje i tok
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-10-3-10/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-8-3-9/17 Pokretanje i tok
Odluka o prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-7-3-8/17 Pokretanje i tok
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-6-3-7/17 Pokretanje i tok
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-4-3-5/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-3-3-4/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00